Rank
Driver

Dirver
Rank
1
YUKIO FAUSTO #555

KAZUMI TAKAHASHI #36
2

VS
YUKIO FAUSTO #555KAZUMI TAKAHASHI #36
VS

32
SHOYA SAITO #408

YASUHIRO TAKAKI #13
31


VS
HAYATO MIYOSHI #344

KAZUMI TAKAHASHI #36
VS


16
YUICHI AMAGAI #19

JUNYA ISHIKAWA #33
15

VS
HAYATO MIYOSHI #344MANKI ITO #93
VS

17
HAYATO MIYOSHI #344

MANKI ITO #93
18VS
KAZUYA MATSUKAWA #99KOICHI YAMASHITA #8
VS8
DAICHI MIZUTANI #963

JIN HORINO #17
7

VS
MITSUNORI YOSHIMURA #53JIN HORINO #17
VS

25
MITSUNORI YOSHIMURA #53

YOSHIMI MORI #63
26


VS
KAZUYA MATSUKAWA #99

KOICHI YAMASHITA #8
VS


9
KAZUYA MATSUKAWA #99

KOICHI YAMASHITA #8
10

VS
KAZUYA MATSUKAWA #99KOICHI YAMASHITA #8
VS

24
KAZUHIRO KUBO #58

DAISUKE HARA #85
23
VS
KUNIHIKO TERAMACHI #61
VS
KOICHI YAMASHITA #8
VS
4
KAZUKI HAYASHI #73

KATSUHIRO UEO #15
3

VS
KAZUKI HAYASHI #73KATSUHIRO UEO #15
VS

29
SHUICHI MANO #666
KOICHI YAMASHITA #8MASAYO MINOWA #168
30


VS
KAZUKI HAYASHI #73


WINNER


MASAKAZU HASHI #84
VS


13
KENJI YAMADA #888

YUSUKE KUSABA #770
14

VS
KENJI YAMADA #888MASAKAZU HASHI #84
VS

20
SHINICHIRO SAITO #328

MASAKAZU HASHI #84
19VS
KUNIHIKO TERAMACHI #61SHINJI MINOWA #90
VS5
TOMOHIRO MURAYAMA #14

ANDREW GRAY #100
6

VS
TRTSUYA IHA #18YOSHICHIKA TAMAGAWA #125
VS

28
TRTSUYA IHA #18

YOSHICHIKA TAMAGAWA #125
27


VS
KUNIHIKO TERAMACHI #61

SHINJI MINOWA #90
VS


12
KUNIHIKO TERAMACHI #61

SHINJI MINOWA #90
11

VS
KUNIHIKO TERAMACHI #61SHINJI MINOWA #90
VS

21
TADAHIRO FUKADA #38

YUTA KOMATSU #80
22