Rank
Driver

Dirver
Rank
1
ANDREW GRAY #100

KANTA YANAGUIDA #57
2

VS
ANDREW GRAY #100KANTA YANAGUIDA #57
VS

32
TAKATOSHI IMAMAEDA #145

TETSUYA KUME #88
31


VS
ANDREW GRAY #100

KANTA YANAGUIDA #57
VS


16
KENJI YAMADA #888

KAZUKI HAYASHI #33
15

VS
DAISUKE HARA #85KAZUKI HAYASHI #33
VS

17
DAISUKE HARA #85

TADAHIRO FUKADA #38
18VS
HAYATO MIYOSHI #344KOICHI YAMASHITA #8
VS8
SHOYA SAITO #408

KOICHI YAMASHITA #8
7

VS
TOMOKI TANAKA #5KOICHI YAMASHITA #8
VS

25
TOMOKI TANAKA #5

SHINICHIRO SAITO #328
26


VS
HAYATO MIYOSHI #344

KOICHI YAMASHITA #8
VS


9
HAYATO MIYOSHI #344

YOSHITAKA OGANE #77
10

VS
HAYATO MIYOSHI #344YOSHITAKA OGANE #77
VS

24
TETSUYA IHA #18

JIN HORINO #17
23
VS
WATARU MASUYAMA #530
VS
KOICHI YAMASHITA #8
VS
4
WATARU MASUYAMA #530

KATSUHIRO UEO #15
3

VS
WATARU MASUYAMA #530KATSUHIRO UEO #15
VS

29
MANABU FUJINAKA #808
WATARU MASUYAMA #530KAZUYA IIZUKA #28
30


VS
WATARU MASUYAMA #530


WINNER


KATSUHIRO UEO #15
VS


13
SHINJI MINOWA #90

YUJI SAITO #23
14

VS
SHINJI MINOWA #90YUJI SAITO #23
VS

20
AKIHIKO HIRASHIMA #67

JUNJI YAMAMOTO #7
19VS
WATARU MASUYAMA #530KATSUHIRO UEO #15
VS5
CHIAM BENJAMIN #83

SHENG NIAN #54
6

VS
CHIAM BENJAMIN #83YUICHI AMAGAI #19
VS

28
TOMONORI TASAKA #333

YUICHI AMAGAI #19
27


VS
CHIAM BENJAMIN #83

NAOTO SUENAGA #26
VS


12
KAZUYA MATUKAWA #99

NAOTO SUENAGA #26
11

VS
KAZUYA MATUKAWA #99NAOTO SUENAGA #26
VS

21
YASUHIRO TAKAKI #13

KAZUHIRO KUBO #58
22