Rank
Driver

Dirver
Rank
1
WATARU MASUYAMA #530

HAYATO MIYOSHI #344
2

VS
WATARU MASUYAMA #530HAYATO MIYOSHI #344
VS

32
BYE RUN

BYE RUN
31


VS
YUICHI AMAGAI #19

HAYATO MIYOSHI #344
VS


16
TAICHI HISANO #132

AKIHIKO HIRASHIMA #67
15

VS
YUICHI AMAGAI #19AKIHIKO HIRASHIMA #67
VS

17
YUICHI AMAGAI #19

HARUTOMO TAMENISHI #21
18VS
ANDREW GRAY #100TADAHIRO FUKADA #38
VS8
NG SHENG NIAN #54

MASAKAZU HASHI #202
7

VS
NG SHENG NIAN #54MASAKAZU HASHI #202
VS

25
TOMOYUKI KITASHIBA #48

BYE RUN
26


VS
ANDREW GRAY #100

TADAHIRO FUKADA #38
VS


9
ANDREW GRAY #100

TADAHIRO FUKADA #38
10

VS
ANDREW GRAY #100TADAHIRO FUKADA #38
VS

24
JAMES TANG #68

SHUJI YOSHINO #321
23
VS
MIKE WHIDDETT #123
VS
SHINJI MINOWA #90
VS
4
MIKE WHIDDETT #123

SHINJI MINOWA #90
3

VS
MIKE WHIDDETT #123SHINJI MINOWA #90
VS

29
BYE RUN
SHINJI MINOWA #90BYE RUN
30


VS
MIKE WHIDDETT #123


WINNER


SHINJI MINOWA #90
VS


13
KAZUTO ICHIYANAGI #20

YOSHITAKA OGANE #77
14

VS
YUTA NOZAWA #888YOSHITAKA OGANE #77
VS

20
YUTA NOZAWA #888

CHIAM BENJAMIN #61
19VS
MIKE WHIDDETT #123SHINJI MINOWA #90
VS5
KANTA YANAGUIDA #57

KOUICHI YAMASHITA #8
6

VS
KANTA YANAGUIDA #57KOUICHI YAMASHITA #8
VS

28
BYE RUN

BYE RUN
27


VS
KANTA YANAGUIDA #57

KOUICHI YAMASHITA #8
VS


12
TAKASHI HINOME #88

DAISUKE HARA #85
11

VS
TAKASHI HINOME #88DAISUKE HARA #85
VS

21
JUNJI YAMAMOTO #7

TAKAHITO MOROZUMI #35
22