Rank
Driver

Dirver
Rank
1
WATARU MASUYAMA #530

KATSUHIRO UEO #15
2

VS
WATARU MASUYAMA #530KATSUHIRO UEO #15
VS

32
YUKIO FAUSTO #555

SAORI IWASAKI #130
31


VS
WATARU MASUYAMA #530

KANTA YANAGUIDA #57
VS


16
DAISUKE HARA #85

JIN HORINO #17
15

VS
DAISUKE HARA #85KANTA YANAGUIDA #57
VS

17
JAMES TANG #68

KANTA YANAGUIDA #57
18VS
ANDREW GRAY #100KOICHI YAMASHITA #8
VS8
YUSUKE KUSABA #938

KOICHI YAMASHITA #8
7

VS
YUSUKE KUSABA #938KOICHI YAMASHITA #8
VS

25
MANKI ITO #93

TAKATOSHI IMAMAEDA #145
26


VS
ANDREW GRAY #100

KOICHI YAMASHITA #8
VS


9
ANDREW GRAY #100

KAZUKI HAYASHI #33
10

VS
ANDREW GRAY #100KAZUKI HAYASHI #33
VS

24
TADAHIRO FUKADA #38

KAZUHIRO KUBO #58
23
VS
ANDREW GRAY #100
VS
KOICHI YAMASHITA #8
VS
4
KOUDAI SOBAGIRI #31

KAZUYA MATSUKAWA #99
3

VS
MANABU FUJINAKA #808KAZUYA MATSUKAWA #99
VS

29
MANABU FUJINAKA #808
ANDREW GRAY #100TOMOYUKI KITASHIBA #48
30


VS
MANABU FUJINAKA #808


WINNER


KAZUYA MATSUKAWA #99
VS


13
TOMOKI TANAKA #5

TERUYOSHI IWAI #56
14

VS
TOMOKI TANAKA #5TERUYOSHI IWAI #56
VS

20
MASAYO MINOWA #168

YOSHIMI MORI #62
19VS
SHINJI MINOWA #90KAZUYA MATSUKAWA #99
VS5
SHINJI MINOWA #90

YUICHI AMAGAI #19
6

VS
SHINJI MINOWA #90YUICHI AMAGAI #19
VS

28
MASAKAZU HASHI #84

TOMOHIRO MURAYAMA #14
27


VS
SHINJI MINOWA #90

YOSHICHIKA TAMAGAWA #125
VS


12
KAZUYA BAI #81

YOSHICHIKA TAMAGAWA #125
11

VS
HIDEYUKI FUJINO #164YOSHICHIKA TAMAGAWA #125
VS

21
HIDEYUKI FUJINO #164

CHIAM BENJAMIN #83
22