Rank
Driver

Dirver
Rank
1
WATARU MASUYAMA #530

HIROKI VITO #3
2

VS
WATARU MASUYAMA #530HIROKI VITO #3
VS

32
MANABU FUJINAKA #808

SHINICHIRO SAITO #328
31


VS
CHIAM BENJAMIN #61

NG SHENG NIAN #54
VS


16
TOMONORI TASAKA #333

TOMOYUKI KITASHIBA #48
15

VS
CHIAM BENJAMIN #61NG SHENG NIAN #54
VS

17
CHIAM BENJAMIN #61

NG SHENG NIAN #54
18VS
MIKE WHIDDETT #123SHINJI MINOWA #90
VS8
MIKE WHIDDETT #123

DAISUKE HARA #85
7

VS
MIKE WHIDDETT #123DAISUKE HARA #85
VS

25
YOSHITAKA OGANE #77

HIDEHIKO SUGITA #219
26


VS
MIKE WHIDDETT #123

SHINJI MINOWA #90
VS


9
YUSUKE KUSABA #938

SHINJI MINOWA #90
10

VS
SAORI IWASAKI #130SHINJI MINOWA #90
VS

24
SAORI IWASAKI #130

TAKASHI HINOME #88
23
VS
MIKE WHIDDETT #123
VS
ANDREW GRAY #100
VS
4
TADAHIRO FUKADA #38

KATSUHIRO UEO #15
3

VS
TADAHIRO FUKADA #38KATSUHIRO UEO #15
VS

29
KENJI YAMADA #2
ANDREW GRAY #100DAICHI OSHIRO #45
30


VS
KAZUYA IIZUKA #28


WINNER


KATSUHIRO UEO #15
VS


13
AKIHIKO HIRASHIMA #67

KANTA YANAGUIDA #57
14

VS
KAZUYA IIZUKA #28KANTA YANAGUIDA #57
VS

20
KAZUYA IIZUKA #28

IKUO SAITO #73
19VS
KAZUYA IIZUKA #28ANDREW GRAY #100
VS5
KAZUKI HAYASHI #33

KOUICHI YAMASHITA #8
6

VS
KAZUKI HAYASHI #33KOUICHI YAMASHITA #8
VS

28
SYUJI YOSHINO #321

YOSHIMI MORI #60
27


VS
KAZUKI HAYASHI #33

ANDREW GRAY #100
VS


12
TETSUYA IHA #18

ANDREW GRAY #100
11

VS
TETSUYA IHA #18ANDREW GRAY #100
VS

21
TAKAHITO MOROZUMI #35

HAYATO MIYOSHI #344
22