Rank
Driver

Dirver
Rank
1
MASASHI YOKOI #70

ANDREW GRAY #100
2

VS
MASASHI YOKOI #70ANDREW GRAY #100
VS

32
BYE RUN #000

BYE RUN #000
31


VS
MASASHI YOKOI #70

ANDREW GRAY #100
VS


16
TOSHIMITSU MASUDA #4

IKUO SAITO #73
15

VS
TOSHIMITSU MASUDA #4TADAHIRO FUKADA #35
VS

17
ATSUSHI TANIGUCHI #1

TADAHIRO FUKADA #35
18VS
MASASHI YOKOI #70ANDREW GRAY #100
VS8
KOICHI YAMASHITA #8

MASAKI KASAHARA #37
7

VS
KOICHI YAMASHITA #8MASAKI KASAHARA #37
VS

25
YASUO TAKANO #72

ALVARO TSUKASA NAGATA #27
26


VS
KOICHI YAMASHITA #8

MASAKI KASAHARA #37
VS


9
KAZUTO ICHIYANAGI #20

JIN HORINO #18
10

VS
TAICHI HISANO #132JIN HORINO #18
VS

24
TAICHI HISANO #132

NG SHENG NIAN #54
23
VS
MASASHI YOKOI #70
VS
KAZUYA TAGUCHI #999
VS
4
KAZUYA IIZUKA #14

KAZUYA TAGUCHI #999
3

VS
KAZUYA IIZUKA #14KAZUYA TAGUCHI #999
VS

29
BYE RUN #000
MASASHI YOKOI #70BYE RUN #000
30


VS
KAZUYA IIZUKA #14


WINNER


KAZUYA TAGUCHI #999
VS


13
KEY TAKANOHASHI #313

AKIHIKO HIRASHIMA #103
14

VS
KEY TAKANOHASHI #313AKIHIKO HIRASHIMA #103
VS

20
YOSHINORI SHINOZAKI #3

KAZUYA MATSUKAWA #74
19VS
KAZUYA IIZUKA #14KAZUYA TAGUCHI #999
VS5
KAZUKI HAYASHI #15

KENJI YAMADA #2
6

VS
KAZUKI HAYASHI #15KENJI YAMADA #2
VS

28
BYE RUN #000

BYE RUN #000
27


VS
KAZUKI HAYASHI #15

KENJI YAMADA #2
VS


12
KOUJIROU MEKUWA #10

KENJI YAMANAKA #36
11

VS
KOUJIROU MEKUWA #10KENJI YAMANAKA #36
VS

21
DAISUKE NAKAMURA #49

TETSUYA IHA #59
22