Rank
Driver

Dirver
Rank
1
MASAKI KASAHARA #37

KAZUKI HAYASHI #15
2

VS
MASAKI KASAHARA #37KAZUKI HAYASHI #15
VS

32
MITSURU MURAKAMI #62

KEN NOMURA #915
31


VS
MASAKI KASAHARA #37

KAZUKI HAYASHI #15
VS


16
TAICHI HISANO #132

TADAHIRO FUKADA #35
15

VS
KOICHI YAMASHITA #8CHRIS FORSBERG #64
VS

17
KOICHI YAMASHITA #8

CHRIS FORSBERG #64
18VS
MASAKI KASAHARA #37KAZUKI HAYASHI #15
VS8
BEN WILLIAMS #52

KENJI YAMANAKA #36
7

VS
BEN WILLIAMS #52KENJI YAMANAKA #36
VS

25
NG SHENG NIAN #54

TETSUYA IHA #59
26


VS
BEN WILLIAMS #52

KENJI YAMANAKA #36
VS


9
KAZUTO ICHIYANAGI #20

KEY TAKANOHASHI #313
10

VS
KAZUYA TAGUCHI #999YOSHINORI KOGUCHI #71
VS

24
KAZUYA TAGUCHI #999

YOSHINORI KOGUCHI #71
23
VS
ANDREW GRAY #100
VS
KAZUKI HAYASHI #15
VS
4
ANDREW GRAY #100

MIKE WHIDDETT #123
3

VS
ANDREW GRAY #100MIKE WHIDDETT #123
VS

29
TOMOHIRO NAKAMURA #78
ANDREW GRAY #100KAZUHIRO KUBO #68
30


VS
ANDREW GRAY #100


WINNER


IKUO SAITO #73
VS


13
SEIMI TANAKA #222

KENJI YAMADA #2
14

VS
SEIMI TANAKA #222IKUO SAITO #73
VS

20
DAISUKE NAKAMURA #49

IKUO SAITO #73
19VS
ANDREW GRAY #100MASASHI YOKOI #70
VS5
KAZUYA IIZUKA #14

MASASHI YOKOI #70
6

VS
KAZUYA IIZUKA #14MASASHI YOKOI #70
VS

28
DAICHI OSHIRO #45

AKIHIKO HIRASHIMA #103
27


VS
KAZUYA IIZUKA #14

MASASHI YOKOI #70
VS


12
TOSHIMITSU MASUDA #4

KUNIAKI TAKAHASHI #92
11

VS
ATSUSHI TANIGUCHI #1KUNIAKI TAKAHASHI #92
VS

21
ATSUSHI TANIGUCHI #1

JIN HORINO #18
22