Rank
Driver

Dirver
Rank
1
SEIMI TANAKA #222

MASASHI YOKOI #70
2

VS
SEIMI TANAKA #222MASASHI YOKOI #70
VS

32
HIDEKI KOZAMA #23

SHIGEHISA SASAYAMA #412
31


VS
SEIMI TANAKA #222

DAICHI OSHIRO #45
VS


16
JIN HORINO #18

ATSUSHI TANIGUCHI #1
15

VS
TADAHIRO FUKADA #35DAICHI OSHIRO #45
VS

17
TADAHIRO FUKADA #35

DAICHI OSHIRO #45
18VS
SEIMI TANAKA #222DAICHI OSHIRO #45
VS8
KAZUMI TAKAHASHI #98

KAZUKI HAYASHI #15
7

VS
KAZUMI TAKAHASHI #98KAZUKI HAYASHI #15
VS

25
DAISUKE NAKAMURA #49

KENJI YAMADA #2
26


VS
KAZUTO ICHIYANAGI #20

KENJI YAMANAKA #36
VS


9
KAZUTO ICHIYANAGI #20

KENJI YAMANAKA #36
10

VS
KAZUTO ICHIYANAGI #20KENJI YAMANAKA #36
VS

24
KEY TAKANOHASHI #313

YOSHICHIKA TAMAGAWA #125
23
VS
ANDREW GRAY #100
VS
DAICHI OSHIRO #45
VS
4
ANDREW GRAY #100

KAZUYA TAGUCHI #999
3

VS
ANDREW GRAY #100KAZUYA TAGUCHI #999
VS

29
ALEX HEILBRUNN #949
ANDREW GRAY #100YUKI INAOKA #117
30


VS
ANDREW GRAY #100


WINNER


KAZUYA TAGUCHI #999
VS


13
RYUSEI AKIBA #48

YOICHI IMAMURA #60
14

VS
RYUSEI AKIBA #48YOICHI IMAMURA #60
VS

20
MASAKI KASAHARA #37

TOMOHIRO NAKAMURA #78
19VS
ANDREW GRAY #100KAZUYA TAGUCHI #999
VS5
KOICHI YAMASHITA #8

NG SHENG NIAN #54
6

VS
TOSHIMITSU MASUDA #4NG SHENG NIAN #54
VS

28
TOSHIMITSU MASUDA #4

SHINICHIRO SAITO #328
27


VS
TOSHIMITSU MASUDA #4

KAZUYA IIZUKA #14
VS


12
YOSHINORI SHINOZAKI #3

KAZUYA IIZUKA #14
11

VS
TAKANORI YOSHIDA #33KAZUYA IIZUKA #14
VS

21
TAKANORI YOSHIDA #33

CHIAM BENJAMIN #83
22